Fugleliv

Fuglelivet på Herdla er svært rikt. Under trekktiden vår og høst kan du se store flokker med vadefugler som leiter etter mat i fjæra. I vinterhalvåret er det flokkene med dykkender som leiter etter mat ute på Herdleflaket som dominerer. Om sommeren er det vipe, lerke og andre arter knyttet til det åpne kulturlandskapet som karakteriserer fuglelivet på øya. I 1985 ble det 1,3 km2 store naturreservatet på Herdla etablert. Dette er omkranset av et fuglefredingsområde på 3,1 km2. I hekketiden (15. april-30. sept.) er det ferdselsforbud langs stranden i Prestvika, men også resten av året er det viktig å opptre slik at man uroer fuglelivet minst mulig Det nyopna fugletårnet i Prestvika har gjort dette lettere.  Herfra har man flott utsyn over stranda og fugle dammene innenfor strandvollen.